Samenwerking

Mens en Welzijn Voorst

U kunt zich ook via Mens en Welzijn als vrijwilliger aanmelden voor een vacature bij Stichting Dorpsverfraaiing Twello.
Contactpersoon bij Mens en Welzijn is mevrouw Rinet Kasemir, tel: 0571-277941.

Voorster Nieuws

Regelmatig verschijnen er artikelen van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello in het Voorster Nieuws.

Gemeente Voorst

In goed overleg met de Gemeente Voorst worden de activiteiten in Twello uitgevoerd. De bloembakken in Twello worden in overleg met de gemeente geplaatst. Vervolgens vindt het onderhoud plaats door de Stichting Dorpsverfraaiing Twello.